Ik wil graag dat je je veilig voelt bij Flamenco Leiden. Niet alleen in de lessen -waar je om lekker te kunnen dansen soms misschien wat onzekerheid moet overwinnen-, maar ook achter de schermen, waar het gaat om de bescherming van je privacy.

Om je in te kunnen schrijven voor de danslessen en je op de hoogte te houden van de lessen, verwerk ik persoonsgegevens van jou. In deze privacy-verklaring vertel ik je wat meer over hoe ik met deze privacy-gevoelige informatie omga.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Flamenco Leiden
Joline Uljee
Tesselschadestraat 6
2332BJ Leiden
06-21834418
www.flamencoleiden.nl

Het gebruik van persoonsgegevens
Flamenco Leiden verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens
Flamenco Leiden verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Naar je geboortedatum vraag ik alleen als je op 1 september van het aankomende seizoen jonger bent dan 21 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
“Bijzondere persoonsgegevens” zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, godsdienst of gezondheid. Deze worden door de wet extra beschermd. Flamenco Leiden verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Ook de persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, worden door de wet extra beschermd. Flamenco Leiden heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Flamenco Leiden zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op.

Doeleinden en grondslagen
Flamenco Leiden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Het verzenden van de nieuwsbrief
Je te kunnen appen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
Flamenco Leiden verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die ik met je afsluit als je de diensten van Flamenco Leiden afneemt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flamenco Leiden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn gegevens
Flamenco Leiden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flamenco Leiden verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De website van Flamenco Leiden wordt “gehost” door WordPress. WordPress gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die WordPress gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flamenco Leiden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar mij opsturen via het contactformulier. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Flamenco Leiden, laat dit dan weten aan Joline Uljee. Mocht je er samen met haar niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens
Flamenco Leiden neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.flamencoleiden.nl.